Dětská srdce jsou velkými učiteli - Srdce s láskou darované to dokazuje už pátým rokem

Publikováno

Už na 22 tisíc soutěžících ze stovek škol po celé republice se zapojilo do celostátní soutěže pro dětské týmy Srdce s láskou darované. Na podzim se rozjel její jubilejní pátý ročník, o kterém jsme hovořili s Janou Jenšíkovou, organizátorkou tohoto projektu.

V čem spočívá základní myšlenka soutěže?

V podtitulu máme heslo „Učíme děti mít srdce na správném místě“. Naším cílem je podpořit vedle tradičních hodnot, jako jsou láska, přátelství, úcta a rodina, také kreativitu, týmovou práci a komunikaci. Učitelé, kteří se zúčastnili se svými žáky už několika ročníků Srdce s láskou darovaného, by vám potvrdili, že děti si tyto hodnoty nejlépe osvojí, když mají možnost si všechno prožít na vlastní kůži – a o tom náš projekt právě je. Jak jim jinak vysvětlit, co je to dobrý skutek, že je fajn někomu pomoct, pracovat společně, podělit se o radost z darování… Navíc rozdávat lásku se také musíme naučit a někdo se to učí celý život.

Připravili jste pro soutěžící v pátém ročníku nějaká překvapení?

Odměníme nejvíc kolektivů a rozdáme nejvíc cen v historii našeho projektu. K tradičním kategoriím, kterými jsou Základní škola (3. až 9. ročníky) a Mateřská škola plus první a druhé třídy ZŠ, jsme vyhlásili několik zvláštních cen, a to pro školu za školní kolo, za originální design a technickou tvořivost a za šíření myšlenky projektu v zahraničí. Soutěž totiž přesáhla hranice naší republiky, vloni se do ní zapojily například české školy v Miláně nebo Dallasu. Úplnou novinkou je letos zvláštní cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Kromě těchto ocenění, které uděluje porota, bude samozřejmě probíhat i veřejná hlasovací soutěž na našich stránkách www.srdceslaskou.cz. I její vítěze pozveme na jaře na slavnostní setkání do Poslanecké sněmovny, jejíž předseda má nad soutěží opět záštitu.

Jak se mohou učitelé do soutěže přihlásit?

Pravidla aktuálního ročníku, bohatý výčet nádherných cen od našich partnerů a další detaily se dozví právě na již zmíněných webových stránkách, kde je také přihláška. Přihlásit se lze pouze přes tento web, a to až do 31. ledna 2019.

Kdo rozhoduje o vítězích?

V porotě jsou vedle organizátorů i herci z pražského divadla Studio Ypsilon Martin Dejdar, Jiří Lábus a Jan Jiráň. Ředitel divadla Jan Schmid je jejím předsedou. Některé ze zvláštních cen udělují přímo jejich vyhlašovatelé. A stejně jako v minulých letech dostane na našem webu možnost ocenit práce dětských týmů také veřejnost v hlasovací soutěži. Vloni jim lidé poslali přes 105 tisíc hlasů, a to ze 75 zemí světa.

Vyšlo v Denících 6. 11. 2018