Koronavirus prověřil odolnost firem

Ta naše obstála a jedeme dál na plný plyn
Text Jana Jenšíková, Foto archiv Davida Feista TECH EDU 2 / 2020

Poslední měsíce v nouzovém stavu spojeném s nejrůznějšími omezeními, která pandemii provázela, potvrdily tři sta let staré heslo slavného ruského vojevůdce Suvorova, že „těžko na cvičišti – lehko na bojišti“. Nejen o důkladné přípravě, ale i o trendu home office a digitalizace hovoříme s Davidem Feistem, vedoucím oddělení IT mezinárodně úspěšné farmaceutické společnosti Cayman Pharma.

Uplynulé týdny rozpoutaly na poli digitalizace firem tornádo. Například Microsoft zaznamenal denní rekord 2,7 miliardy minut on-line schůzek prostřednictvím své platformy Microsoft Teams. I ty firmy, které byly dřív s digitalizací pozadu, musely rychle udělat alespoň základní kroky, aby nebyly nuceny přerušit provoz. Jak rychle jste do nového módu naskočili vy?

Poměrně rychle, neboť první kroky jsme měli dávno za sebou. Naše firma totiž prožila neblahou zkušenost s výpadkem, který byl před lety způsoben povodněmi. Od té doby jsme v oblasti elektronizace a digitalizace realizovali přípravy v různých oblastech a ty se nám právě s nástupem koronavirové krize zúročily. Již před ní jsme využívali nové technologie, a to především funkční a bezpečné VPN sítě, a umožňovali svým zaměstnancům nepřerušit práci a kontakt s firmou například na služebních cestách nebo ve výjimečných situacích při práci z domova.

Nutno však říct, že tato možnost se dříve týkala pouze velice omezeného okruhu klíčových pracovníků. Jako farmaceutická firma, která vyrábí léčivé látky, je certifikována v systému ISO a schválena v režimu správné výrobní praxe Státním úřadem pro kontrolu léčiv a americkou Food and Drug Administration (FDA), jsme totiž nuceni daleko přísněji dodržovat všechny procesy. V rámci režimu správné výrobní praxe zatím často bývají jednotlivé výrobní kroky podloženy papírovými dokumenty, které mnohdy vyžadují několik podpisů a přítomnost odpovědných pracovníků na pracovišti.

A mimochodem, když už jste zmínila platformu Microsoft Teams, i nám se hodně osvědčila a komunikujeme na její bázi nejen mezi sebou, ale i s naší mateřskou společností v USA.

Home office se tedy u vás stal denním chlebem?

Pandemie nás postavila před nutnost chránit zdraví našich zaměstnanců, ale zároveň udržet firmu v chodu. Kromě přísných hygienických opatření bylo nezbytné, abychom se na pracovišti střídali po menších skupinkách a zbývající kolegové pracovali z domu. Bylo na nás z oddělení IT zabezpečit v co nejkratším čase, aby vše i v tomto režimu spolehlivě fungovalo. Jednoduše řečeno: zatímco před pandemií v naší firmě pracovaly z domova řádově jednotky lidí, nyní jsou to desítky – a pro to bylo třeba vytvořit podmínky.

Co to především obnášelo?

Využít na maximum všechny notebooky, které dosud nesloužily pro home office, důkladně je „přezbrojit“ a zabezpečit a také pořídit nový hardware. Jak všichni víme, s tím byl problém, protože trh byl zahlcený poptávkou, ale nám se ještě včas povedlo pár dalších notebooků zakoupit. A pak jsme samozřejmě museli sladit veškerá připojení včetně všech domácích pracovišť a kolegy zaškolit a poučit o možných rizicích.

Zaznamenali jste nějaký kyberútok?

Spíše pokusy ve formě scamů, naši lidé jsou však poučeni, že na ně nemají reagovat. Když si nejsou jisti jejich původem, vždy se obracejí na naše oddělení, my vše vyhodnotíme a určíme další postup.

Co jsou to scamy?

Scam je v angličtině „bouda“, takže někdo se ji na vás snaží ušít. Například vám pošle jménem vašeho nadřízeného e-mail a žádá vás, abyste na konkrétní účet poslali nějakou částku. E-mail se tváří velice seriózně a důvěryhodně, a pokud není příjemce ostražitý, může dojít k chybě. Zvláště v napjatých situacích, jakou pandemie bezesporu byla a je, může být uživatel víc náchylný neuváženě reagovat.

V souvislosti s pandemií se cítí spousta firem ohrožených, neboť jejich obraty klesly a chybějí jim nové zakázky. Jak je tomu u vás?

Náš obor naštěstí zatím v tomto směru zasažen nebyl, poptávka po našich léčivých látkách zůstala a někde se dokonce zvýšila, takže zakázek máme dost a zdá se, že obchodní plán, který jsme si na tento rok vytýčili, splníme. Je to zásluha všech zaměstnanců naší firmy. Ti se po celou dobu snažili pracovat i v nelehkých podmínkách na maximum a důsledně dodržovali pravidla, která naše firma v rámci minimalizace zdravotních rizik spojených s pandemií koronaviru nastavila.

Říká se, že po pandemii nebude už nic stejné jako před ní. Jak se to projeví u vás?

Určitě to přinese nutnost dalších investic do digitalizace, neboť počet účastníků, kteří se vzdáleně připojují do firmy, se zvýšil a s tím také vzrostly nároky na hardware i na zařízení, které toto připojení umožňují. Kolegové tak budou moci být ve spojení s firmou v každé situaci, usnadní to i pracovní zapojení matek na mateřské dovolené nebo třeba vyřeší situaci, když si někdo zlomí nohu a nebude schopen na pracoviště přijet. V neposlední řadě mají ze současného vývoje radost naše personalistky, protože možnost pracovat z domova k nám přiláká na určité pozice absolventy vysokých škol. Mladí lidé totiž mají představu, že budou alespoň jeden den v týdnu pracovat na dálku.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv Davida Feista

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 2 / 2020 na straně 20-21.