Komunikativní technik je pro firmu opravdovým diamantem

Text Jana Jenšíková, Foto archiv Performia TECH EDU 3 / 2020

„Technicky zaměření lidé jsou většinou praktičtí realisti. Věří tomu, co si mohou osahat či změřit, a pokud na ně půjdete s abstraktními argumenty, jejich důvěra nebo nadšení pro věc většinou klesnou,“ říká šéfka Performie Česká republika Lucie Spáčilová. Jejíma rukama už prošly desetitisíce testů osobnostního potenciálu, takže se má ve svém tvrzení o co opřít.

Nezřídka se říká, že lidé s technickým zaměřením (konstruktéři, programátoři strojů, obráběči a tak dále) nejsou úplně odborníci na vztahy s lidmi. Je na tom kus pravdy?

Nebylo by správné představovat si nějaké morousy, někteří dokáží být společenští a komunikativní. Ale je pravda, že si zpravidla více rozumějí s lidmi, kteří jsou jim podobní. Mají silné nutkání mít pravdu, a tak spoustu času věnují diskuzím, které ne vždy vedou ke konstruktivnímu výsledku. Každopádně není snadné se technickému typu člověka zavděčit. Bývá hodně kritický a poukazuje na chyby a nedokonalosti ostatních, což ve vztazích vytváří přinejmenším napětí.

Proč tomu tak je?

Pokud se podíváte na opravdu úspěšného technika, uvidíte jasnou souvislost s jeho schopností rychle odhalit, v čem je chyba a proč něco nefunguje. Ať už jde o nějaký mechanismus nebo technologii, v jeho hledáčku jsou chyby, které se musí efektivně odstranit. K tomuto přístupu je školen, trénován a za něj je také nejvíce oceňován. Avšak funkční je právě pouze ve vztahu ke stroji nebo nějaké technologii. Pokud takový technik používá stejný princip i při komunikaci s lidmi, nebývá to příliš úspěšné.

Jak by tedy měl jednat technik s lidmi, aby byl úspěšnější? Nemůžeme po něm přece chtít, aby se od základů změnil.

To ani nemusí. Ale měl by porozumět tomu, že zvládat stroje není totéž jako zvládat lidi. Lidé na rozdíl od strojů fungují na základě souhlasu (něčeho, s čím může osoba souhlasit). Můžete si všimnout, že pokud otevřeně oceníte něco konkrétního na druhém člověku, jeho ochota vám naslouchat a spolupracovat vzroste. Pokud ale naopak ignorujete všechno pozitivní a jenom poukazujete na všechny nedostatky, setkáte se s odporem nebo velkou neochotou. Proto technický přístup nefunguje na lidi moc dobře.

Jaká vlastnost je naopak na technicky zaměřených lidech skvělá z hlediska zaměstnavatele, který takové lidi přijímá do své firmy?

Technici jsou obyčejně nadšeni z toho, když přijdou věcem na kloub. Jak už bylo zmíněno, jejich osobní výhra je efektivní nalezení chyby, protože to znamená, že je možné ji opravit. A to je jejich výborná vlastnost. Poměrně důležité je však vnímat jeden zásadní rozdíl. Můžete mít někoho, kdo snadno najde chybu nebo nedokonalost, ale tím končí. Jen všechno kolem sebe kritizuje a na každém novém řešení najde mouchu. Bez konkrétního řešení to není příliš hodnotné. Naopak ten, kdo vždy, když kritizuje, také rovnou přináší reálná a snadná řešení, může být pro firmu opravdovým diamantem.

Pokud máme potomka, který se zajímá o technické obory, co bychom u něj měli podporovat a co bychom ho třeba už v mládí měli naučit, aby mohl být odborník a zároveň dobře vycházel s lidmi?

Jako rodič můžete vychovávat tím, že se budete snažit své dítě opravovat, aby dosáhlo co největší možné dokonalosti. Nejen, že se vám to nepodaří, ale dítě si také osvojí podobně nefunkční přístup ke svému okolí do budoucna. A tak stojí za to všímat si u dítěte také toho, co je s ním v pořádku, a to chválit. Toto vyvážení bude důležité pro jeho budoucí vztahy.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv Performia

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 3 / 2020 na straně 19.