Ohlasy

Fotka Nataša Kučerová

Nataša Kučerová

K myšlence vytvořit pro Ríšu knížku nás přivedla výzva Srdce s láskou darované.

„K myšlence vytvořit pro nemocného spolužáka Ríšu knížku nás přivedla výzva Srdce s láskou darované a nápad se zdál skvělý až do momentu, kdy jsme začali přemýšlet, o čem vlastně psát. ‚Napišme, namalujme a vytvořme to, co bychom si přáli číst, kdybychom se…

Fotka Eva Luljaková

Eva Luljaková

Srdce s láskou darované je správná myšlenka, která děti chytí.

„Když se mi před třemi lety dostal časopis AGE do ruky a já si v něm přečetla o soutěži Srdce s láskou darované, věděla jsem hned, že je to ta správná myšlenka, která děti chytí. Mám s obdobnými aktivitami mnohaleté zkušenosti. Od roku 1990 spolupracuji s …

Fotka Irena Červenková

Irena Červenková

Projekt Srdce s láskou darované je pro mne krásným poselstvím.

„Projekt Srdce s láskou darované je pro mne krásným poselstvím. Zastavením se v této hektické době. Myšlenka, která umožnila dětem myslet na druhé, spolupracovat, prožívat neobvyklá setkání, obdarovávat někoho. Každý okamžik nám přinesl zajímavý prožitek a zkušenost, na…

Fotka Jana a Marek Nesázalovi

Jana a Marek Nesázalovi

Časopis AGE byl láska na první pohled.

„Časopis AGE byl pro nás láska na první pohled! Bezprostředně potom, co nám ho vydavatelé manželé Jenšíkovi při našem prvním setkání darovali, jsme se do něj opravdu zamilovali. A o tuto svou lásku se dělíme i s našimi hosty již více než dva roky, kdy je AGE nezbytnou…

Fotka Lenka Horáčková

Lenka Horáčková

Děkujeme vám za úžasnou soutěž, která otevírá srdce.

„Chci vašemu týmu moc poděkovat za úžasnou soutěž, kterou jste pro děti vytvořili a kterou již druhým rokem organizujete. V této neklidné době je to obzvlášť potřebné. Právě vaše soutěž ukazuje, jak je nutné otevřít srdce, vážit si lidského života a vzájemně si pomáhat.…

Fotka Ing. Jan Filák

Ing. Jan Filák

Komunikujme téma technického vzdělávání promyšleně a systematicky.

„Dneska k nám chodí mladí z průmyslovky, kteří vystudovali obor programátor CNC strojů, ale neumějí se ke stroji ani postavit. Nikdy u něj totiž nestáli. Neumějí si s ním poradit, dát do něj nože, nůž si nabrousit. Neumějí si ani uspořádat pracovní věci, uklidit. Neustále…

Fotka Ing. Jan Houdek, Ph.D.

Ing. Jan Houdek, Ph.D.

Každá iniciativa podporující technické vzdělávání je pozitivní.

„Nejsme spokojeni ani s množstvím absolventů technických škol, ani s jejich úrovní. Projekt TECH EDU jsme se rozhodli podpořit právě z toho důvodu. Každá iniciativa, která alespoň dílčím způsobem pomáhá napravit tento nedobrý stav, je pozitivní a podporu zasluhuje.“ …

Fotka Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

TECH EDU vzbuzuje respekt k vlastnímu dílu a unikátnosti.

„TECH EDU je dělaný profesionálně a je vidět, že tomu, o čem píše, redakce také věří. Navíc zcela naplňuje, co je i posláním naší Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Představit technickou dovednost, zručnost a řemeslo mlaďochům v trochu sexy podobě. TECH EDU se…

Fotka Lucie Spáčilová

Lucie Spáčilová

Zvyšovat povědomí o technických oborech je záslužné.

„Zvyšovat povědomí o technických oborech je to nejlepší, co se dá dělat. Proto mne nadchl hodnotný účel, který časopis TECH EDU má. Vydavatelství ANTECOM známe už z dřívějška z jeho jiných projektů a spolupráce s ním byla vždy stoprocentně plodná a konstruktivní. Věřím, že…