Články autora: Věra Vortelová

thumbnail TECH EDU 3 / 2020

Říkali mu valašský Edison

Patřil ke generaci skvělých československých konstruktérů meziválečného období. Jeho život vynálezce, zakladatele elektrotechnické továrny ve Vsetíně a velkého fandy elektromobilů měl parametry amerického snu. Josefa Sousedíka si dnes spojujeme zejména s projektem Slovenské strely, rychlíkového železničního spoje, který v polovině třicátých let minulého století dopravil cestující z Prahy do Bratislavy za pouhé 4 hodiny a 18 minut. Rychleji se to podařilo až pendolinu ve 21. století.

thumbnail TECH EDU 2 / 2020

Mladí vědci podnikateli

Letos na jaře vpadli do veřejného prostoru s unikátní termokamerou Medicas jako blesk z čistého nebe. Ale výrobky z oblasti strojového vidění a bezdotykového měření teploty technologické společnosti Workswell, kterou před deseti lety založili Jan Sova a Jan Kovář, dva kamarádi ze studií na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha, pokrývají daleko širší spektrum oborů. Povídáme si s Janem Sovou.

thumbnail TECH EDU 1 / 2020

Výzkum mobilních robotů nám vystačí na několik lidských životů

Na vítězi letošního ročníku soutěže IT SPY o nejlepší IT diplomovou práci na českých a slovenských univerzitách se sedmnáctičlenná porota shodla téměř jednomyslně. S jejím autorem, Janem Bayerem z Fakulty elektrotechnické ČVUT, jsme zavítali do světa umělé inteligence, neboť v něm je tvůrce softwaru pro autonomního robota záchranáře již několik let jako doma.

thumbnail TECH EDU

Role učitele nás obohatila

„Všechno někomu patří. Mnoho věcí kolem nás je však naším společným majetkem a měli bychom se k němu chovat jako k vlastnímu,“ naznačil přítomným hlavní téma únorové hodiny finanční gramotnosti v ZŠ Jižní na pražském Spořilově lektor České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Daniel Potměšil.